ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

 

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: Αγροτική Μεταποιητική Εξαγωγική Εμπορική ΑΕ

Διακριτικός Τίτλος: Agromet SA

Διεύθυνση: Δροσερό Γιαννιτσών

Τ.Κ.: 58100

ΑΦΜ: 094279356

ΔΟΥ: Γιαννιτσών

 

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013 της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012 της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ Ισολογισμός 2012